ActualitatNotíciesTertúlia

Un Estat del Benestar amb unes bases dèbils que s’ha vist colpejat per la crisis, és capaç de fer front als reptes de futur? Sota aquesta premissa, la tertúlia federalista va abordar el dijous 15 de febrer el futur de l’Estat del Benestar amb la professora de Ciències Polítiques de la UAB, Marga León.

“L’impacte de la crisi ha estat més fort a Espanya per la fragilitat institucional: el nostre Estat del Benestar va créixer molt en molt poc temps però és dèbil. Ara, per la crisis, estem en uns nivells anteriors a l’any 2000”, va explicar Marga León, que va destacar la poca capacitat redistributiva del sistema tot i les prestacions econòmiques existents.

León va destacar la necessitat de reformar el nostre sistema impositiu per fer sostenible l’Estat del Benestar però també per a poder incorporar noves prestacions. “El grup amb més risc de ser exclòs socialment són les famílies amb nens petits, a diferència del que passava en el passat, on eren els pensionistes. No invertim en polítiques d’infància i família, el model d’atenció és assistencialista i és una cosa que hem de corregir”, va assenyalar Marga León en relació a que les pensions no són l’única prestació que hauríem de garantir de cara a les pròximes dècades.

Marga León va abordar també la necessitat de completar la nostre organització multinivell com a estat federal per evitar les actuals disfuncions: “el nivell que gestiona els serveis no sempre disposa dels recursos per fer-ho i això és un problema”, va assegurar.

Respecte a altres prestacions que hauríem d’incorporar, va destacar les relacionades amb la dependència que perjudiquen especialment a les dones que han hagut d’abandonar el mercat laboral per assumir la cura de les persones dependents. “No hem sigut capaços de consolidar el que hauria hagut de ser el quart pilar de l’Estat del Benestar. En un context de creixent polarització salarial, les que pateixen més la desigualtat i desenvolupen els treballs més precaris són les dones amb menys nivell formatiu que a més, no es beneficien de les polítiques redistributives i de conciliació de la mateixa manera que les millor formades”, va assenyalar.

Marga León va concloure que en un context de creixent desigualtat, les diferències entre els que més guanyen i els que menys s’està ampliant i les dones són les que més pateixen aquesta desigualtat. “Les polítiques públiques no estan invertint en el segment que més ho necessita, no estan redistribuint”, va afirmar.

(In) Justicia Social (por Marga León, Agenda Pública)