NotíciesOpinió

Certament, la reforma de la Constitució és molt difícil de dur a terme perquè en alguns dels aspectes esmentats no estan d’acord ni el Partit Popular, ni Ciutadans, ni una part important del PSOE, però és molt més difícil d’aconseguir la independència si els qui la tenen com a prioritat no arriben a la meitat dels electors i al davant hi ha l’Estat, amb els mitjans que té per oposar-s’hi, i la prova és la regressió autonòmica en la qual està submergida Catalunya actualment. Espanya té dos milions de problemes, per Francesc Pau, El País (30/01/2018).