Opinió

Artur Mas va voler organitzar la “casa gran del catalanisme” i el catalanisme s’ha encongit i esquarterat fins a quedar-se ara sense casa. Va plantejar una “transició nacional”, i ens trobem ara amb una regressió nacional. Va pretendre organitzar Catalunya com un “Estat propi dins d’Europa” i Europa no ha volgut saber res del nou Estat que se li anunciava. Va voler internacionalitzar el conflicte i ha aconseguit el nivell més alt de desprestigi i d’enemistat que ha tingut Catalunya dins d’Espanya i d’Europa en tota la seva història. Va voler fer més petita i més dèbil Espanya i ha aconseguit fer més petita i més dèbil Catalunya. “L’ensulsiada” (El País, 13 de gener del 2018).