Lluís Bassets: “L’ensulsiada”

Artur Mas va voler organitzar la “casa gran del catalanisme” i el catalanisme s’ha encongit i esquarterat fins a quedar-se ara sense casa. Va plantejar una “transició nacional”, i ens trobem ara amb una regressió nacional. Va pretendre organitzar Catalunya com un “Estat propi dins d’Europa” i Europa no ha volgut saber res del nou…