Francesc Pau Vall: “Fórmules inviables”

No és jurídicament acceptable que es modifiqui el reglament del Parlament, que és la norma que regula els procediments parlamentaris, amb pràcticament la meitat del Parlament en contra, en funció d’una situació política particular com la possibilitat que Carles Puigdemont opti a ser investit des de Brusselles La investidura és l’acte parlamentari mitjançant el qual…