Opinió

Una Constitució que no defineix clarament les competències i que deixa la solidaritat entre les comunitats autònomes a l’atzar de les polítiques dels partits, acaba transformant-se en una font de conflictes i discòrdies interminables. Primer, entre l’Estat que tendeix a ser federal però no arriba a ser-ho i cadascuna de les seves comunitats; ia més, entre els partits que governen aquestes comunitats, afectats tots de la pruïja de marcar diferències identitàries o d’alimentar rancors i emulacions. “¿Quién teme al Estado federal?” (El País 21 de desembre del 2017)