Santos Juliá: “Qui té por a l’Estat federal?”

Una Constitució que no defineix clarament les competències i que deixa la solidaritat entre les comunitats autònomes a l’atzar de les polítiques dels partits, acaba transformant-se en una font de conflictes i discòrdies interminables. Primer, entre l’Estat que tendeix a ser federal però no arriba a ser-ho i cadascuna de les seves comunitats; ia més,…