ActualitatBlog (Esquerra sense fronteres)

Que la idea de ciutadà se supediti a la de nació, suposa un apreciable risc per a la democràcia i l’ètica ja que una entitat superior en valor al subjecte, pot justificar accions que d’una altra manera es considerarien reprovables

Aquesta deriva propícia, per altra banda, que la idea de ciutadà se supediti a la de nació, el que suposa un apreciable risc per a la democràcia i l’ètica ja que una entitat superior en valor al subjecte, pot justificar accions que d’una altra manera es considerarien reprovables (pensem, per exemple, en les antidemocràtiques últimes sessions del govern de Catalunya, a l’ostensible corrupció / malversació reconeguda i en els múltiples enganys que es va fer a la població). Igualment, es desdibuixa el paper que en democràcia juguen les diferents ideologies polítiques (poden governar conjuntament partits de pensament polític molt dispar si ho requereix “la causa”), mentre que emergeix la tendència a confondre “el poble” amb la part del mateix que es mostra afí a les concepcions nacionalistes. La política derivada d’aquestes crea així un greu problema de convivència

 

Qué nos ha pasado? (Blog Esquerra sense fronteres, 16 de desembre de 2017)