Opinió

Sense un impuls decidit per aconseguir una societat més justa que es materialitzi en accions polítiques concretes, els problemes seguiran aquí. Seria important recuperar nivells de despesa, però no serà suficient. Caldria arribar a pactes nacionals sobre polítiques sectorials (en educació de manera destacada), però no n’hi haurà prou. Sense un espai polític compartit en el qual assentar els principis fonamentals de la convivència és difícil imaginar projectes de ‘bona societat’ que requereixen esforç i compromís. Martha Nussbaum ens diria potser que ens cal una forma de patriotisme en el qual canalitzar les emocions polítiques, tan diferent del que venim insistentment escoltant d’uns mesos ençà. “(In) justicia social” (Agenda Pública, 17 de novembre del 2017)