ActualitatNotícies

Preocupats per la deriva de la política a Catalunya, que obvia les necessitats bàsiques com la salut, l’educació, les pensions dignes, l’habitatge, la dependència, el treball i la seva precarització, l’economia, el creixement de les desigualtats i la pobresa…  la vida digna dels catalans i catalanes, i la substitueix exclusivament per l’eix nacional, desde Sindicalistes i Federalistes, plataforma d’Entesa Federalista, Federalistes de CCOO i Federalistes d’UGT, hem decidit fer públic el nostre posicionament davant les properes eleccions del 21 de desembre.
Per nosaltres l’acord del 1978 d’on neixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, va obrir el període més llarg de llibertat i democràcia que mai ha viscut Espanya de forma continuada i també el major grau de reconeixement i autogovern que ha gaudit Catalunya en els últims 300 anys.
El pas del temps, els canvis socials i polítics i la necessitat d’incorporar a aquest consens els nous Drets de Ciutadania assolits amb el desenvolupament de l’Estat del Benestar fan necessària la seva reforma.
Negar la necessitat de la reforma o treballar per no actualitzar-la, com ha fet el PP, és a l’origen del problema que avui patim a Catalunya. Davant d’això l’aventura secessionista impulsada per el Govern de la Generalitat de Catalunya de Junts pel Sí no és la solució. LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA NO ÉS UNA SOLUCIÓ, i molt menys pels interessos de la classe treballadora i dels sectors popular de la nostra societat.
Les politiques d’uns i d’altres s’han alimentat mútuament i no sols han provocant una fractura interna a Catalunya, i a la resta d’Espanya, sinó que també han servit per amagar la gestió ultraliberal que ambdós fan de la crisi econòmica, que ha afavorit més desigualtat i injustícia social.
Per això, nosaltres defensem que L’ÚNICA SORTIDA ÉS EL FEDERALISME SOCIAL.
Per fer-ho necessitem retornar a la Política. Hem de fugir del immobilisme i la judicialització, així com de la manca de respecte a la legalitat que entre tots ens hem donat (Constitució i Estatut). Ens cal un procés de diàleg i negociació que acabi amb un acord que s’haurà de ratificat en referèndum.
Una reforma d’orientació federal de la Constitució vigent que, com a mínim, ha d’incorporar:
1.   L’atorgament de la condició de drets fonamentals als Drets de Ciutadania que encara no ho són: la salut; l’educació; les pensions dignes; i l’atenció a la dependència.
2.   El reconeixement i blindatge constitucional dels drets civils que durant la seva vigència han estat proclamats i adquirits mitjançant el desenvolupament normatiu ordinari, com per exemple la interrupció de l’embaràs, el matrimoni de les persones d’igual sexe, els drets els immigrants i/o refugiats, etc..
3.   La reforma d’orientació federal, amb el reconeixement de la realitat nacional catalana i de totes les realitats nacionals d’Espanya, la millora del sistema de finançament que tot i mantenir la solidaritat interterritorial no comporti una ruptura del principi d’ordinalitat; la clarificació de les competències de cadascun dels tres nivells d’administració pública; i el reconeixement i encaix de la nostra pertinença a la Unió Europea.
4.   La millora de la qualitat de la nostra democràcia com antídot a la corrupció i el distanciament de la vida pública, mitjançant uns sistemes i mecanismes de participació directa de la ciutadania i les seves organitzacions, sobretot a les decisions que els afecten i a les qüestions relacionades amb la transparència de l’acció dels representants.
Les catalanes i els catalans ens hem de sentir partícips de les solucions i les properes eleccions autonòmiques són l’oportunitat per fer-ho. TOTHOM HEM DE PARTICIPAR-HI. Només així el proper Parlament de Catalunya ens representarà a tots i totes i no estarà segrestat en debats frontistes al voltant de la independència, i assumirà el seu paper, fent que no quedin oblidades la justícia i els drets socials imprescindibles per a moltes persones, perquè aquesta és la veritable necessitat de la ciutadania de Catalunya.
Estem convençuts que l’única via possible per fer avançar la cohesió social, la reducció de les desigualtats i la convivència ciutadana i alhora també un nivell d’autogovern satisfactori, rau en un marc de FEDERALISME SOCIAL.

Catalunya, Novembre 2017. Adhesions al manifest: www.change.org