NotíciesOpinió

Aquest dilluns es va presentar a l’opinió pública un informe elaborat per 10 catedràtics de Dret Constitucional i de Dret Administratiu de diferents universitats, titulat Idees per a una reforma constitucional, que pretén impulsar-la oferint un diagnòstic de la crisi en què ens trobem i alguns criteris per superar-la.

No és estrany que apareguin informes d’aquest tipus. Els professors i altres experts som consultats en ocasions sobre la millor manera d’abordar determinats problemes. En aquest cas ha sigut diferent perquè no hi ha intervingut cap petició, ni pública ni privada. Hem sigut els professors els que hem pres la iniciativa de dirigir-nos a institucions i opinió pública per dir-los que la reforma de la Constitució espanyola és imprescindible i urgent.

“La urgència de la reforma federal” per Eliseo Aja (El Periódico, 21 de Novembre 2017).