Opinió

Ens hem vist arrossegats per un corrent d’opinió que no compartim, transmesa insistentment pels mitjans de comunicació i, si m’apuren, des de l’escola, i no hem sabut manifestar a temps el que sentíem i pensàvem. Mai vam creure que aquest debat arribés molt lluny i confiem en què uns pactes raonables es durien a terme encara que fos a empentes i rodolons. Però ens hem quedat atrapats entre els desafiaments sobiranistes encaminats indefectiblement a buscar el martirologi i la sordesa del Govern central. “La espiral del silencio” (Crónica Global, 11 de juliol de 2017)