Opinió

El recurs al model federal als Estats compostos, encara que siguin de molt diferent naturalesa, segueix sent un model d’èxit, sense alternativa. L’exposició de models federals tan diversos com els de Filipines, Indonèsia, Austràlia, Índia, Àustria, Alemanya, Suïssa, Canadà i Brasil. confirma la força subsistent del federalisme com a tècnica que permet donar una resposta eficient i democràtica a la problemàtica de mantenir la unitat a partir de realitats no homogènies

Blog del Instituto de Derecho Público, 4 de maig de 2017