ActualitatNotícies

(Per Beatriz Silva) El federalisme no té una definició oficial. És un principi, que sosté que és millor la distribució del poder que la centralització, però també és un instrument: un mitjà per combinar la diversitat i la unitat. Aquesta va ser una de les qüestions que es va abordar en l’acte ‘Federalisme: significat, contingut, aportacions’ que va tenir com a ponent el catedràtic de Dret Constitucional de la UB, Xavier Arbós, i que es va celebrar el dimarts 2 de maig a Sant Sadurní d’ ‘Anoia.

Xavier Arbós va aprofundir en el fet que el federalisme implica reconèixer la pluralitat, almenys de fet, i que és una manera de funcionar més complexa que la simple jerarquia. “El federalisme intenta que els Estats siguin federals. Què vol dir això? Que la Constitució de l’Estat distribueix les competències, que hi ha un tribunal que dirimeix els conflictes i que els membres de la federació participen en la legislació general i en la reforma constitucional”, ha assenyalat.

En aquest sentit, ha destacat que a diferència dels països federals, a Espanya la Constitució no explicita el repartiment de les competències entre l’administració central i les comunitats autònomes. Tampoc s’estableix la possibilitat que aquestes participin directament en la reforma de la Constitució ni en l’elaboració de lleis generals per a tot Espanya.

Xavier Arbós va explicar també les diferències entre l’anomenat federalisme llibertari, que no és de caràcter polític i es refereix més a fer desaparèixer les formes d’autoritat, i al federalisme multinacional que és el que intenta conciliar diferents nacions en un mateix Estat, com passa a Canadà.

Respecte a una possible reforma federal del sistema institucional espanyol, ha assenyalat que tot i que el federalisme és una tècnica de distribució territorial del poder, no garanteix per si mateixa que aquest es distribueixi molt i va destacar que cal tenir en compte els valors i els inconvenients del federalisme. “El major inconvenient és la seva complexitat i els valors el respecte i la responsabilitat que són indispensables perquè pugui posar-se en marxa”, ha indicat.