Opinió

És urgent un Senat reformat on els governs autònoms puguin participar de manera efectiva en la legislació estatal. Amb capacitat de promoure una major transparència en la distribució de les inversions territorialitzades del Govern que eviti discriminacions. Comptes clars per a la rendició de comptes. La debilitat del Senat fa que les regions busquin influir a través de canals que acaben sent més opacs, com la negociació partidista, o menys eficaços, com mostra el cas de les clàusules estatutàries d’inversió. “Las cuentas claras” (El País 12 d’abril del 2017)