Blog (Esquerra sense fronteres)

Actualment hi ha aproximadament 70 milions de persones desplaçades de manera forçosa en el món, dels quals uns 20 milions encaixen en la figura legal del refugiat. Des de 2008, una mitjana d’una persona per segon s’ha desplaçat per desastres iniciats de manera sobtada, la major part dels quals estaven relacionats amb extrems meteorològics o climàtics. Aquesta qüestió, que anirà en augment, necessita una solució a escala mundial i una aproximació federal que reconegui els drets fonamentals d’aquestes persones. Els refugiats del clima no són refugiats del clima en realitat sinó de la nostra incapacitat per a proporcionar una adequada governança dels recursos naturals i els béns comuns

Blog Esquerra sense fronteres, 3 d’abril de 2017