ActualitatBlog (Esquerra sense fronteres)

Les competències no s’haurien de veure simplement com un repartiment de poder en què s’enfronten territoris, Estat i comunitats autònomes, amb el respectiu objectiu de retenir el que es posseeix i en la mesura del possible augmentar la quota de poder, sinó com un debat sobre com realitzar la millor distribució de competències per tal d’aconseguir la millor acció dels poders públics al servei dels seus ciutadans.

“Una propuesta de reforma constitucional en clave federal. El reparto de las competencias”. Blog Esquerra sense fronteres, 18 de gener de 2017