Opinió

(El Periodico) L’exposició del Born està ocasionant penoses digestions. El Born, convertit en santuari ideològic, s’ha de preservar pur, immaculat per a una causa que alguns denominen de llibertat, però que no admet intrusos entre els seus murs. Però el Born és de la ciutat. I la ciutat és de tots. I els temples que se’ls paguin els fidels de cada credo. El problema no és l’exposició, perfectamente equiparable a les que s’han fet en molts països europeus. Estem davant una guerra ideològica entre la majoria de les forces independentistes i una nova esquerra gestant que amenaça el seu domini polític. I en aquesta batalla qualsevol munició és bona. “Profanació” (El Periodico, 19 de novembre de 2016)