Opinió

Cada vegada és més forta la veu dels qui qüestionen el principi mateix d’una Europa unida. El fantasma de la ruptura atemoreix Europa i la visió d’una federació no sembla la millor resposta al problema. Però és molt probable també que sense una reforma política i una major integració política, l’statu quo existent a Europa tampoc pugui ser viable. L’esperança d’una unificació política imminent de la UE podria considerar-se “utòpica” però també ho és la creença que l’actual status quo pugui sobreviure sense una major integració política (per Yiannis Kitromilides per a Social Europe)

Yiannis Kitromilides: “Hay que renovar la defensa de una Unión más estrecha o de una Europa federal”