Federalistes als mitjansOpinió

El federalisme a Espanya va més enllà del mer debat territorial. És una forma d’organitzar la democràcia i les institucions per resoldre millor els nostres problemes. Avui a Espanya aquesta forma d’organitzar el govern ha alhora de millorar el repartiment del poder entre totes les administracions a Espanya per gestionar millor els afers col·lectius, rebaixar la tensió amb Catalunya, i avançar en la integració a Europa. “El encaje federal” (BEZ, 8 de juny de 2016)