ActualitatOpinió

Posar en marxa solucions a la crisi migratòria i avançar en la integració política europea són dues cares de la mateixa moneda. Hem d’acceptar que la migració no és un fet aïllat i aprendre a gestionar-la. En el debat actual predomina una espècie de temor que els refugiats envaeixin Europa, però si observem les xifres veurem que el 2015 les arribades van ser d’una mica més d’un milió de persones, xifra que representa un 0,2% de la població europea. És un nombre assumible si afrontem junts la situació, si busquem solucions que vagin a l’arrel del problema. Aixecar murs o utilitzar Turquia perquè contingui els fluxos migratoris és un gran error. “No podem tancar el Mediterrani” (El Periodico, 2 de maig de 2016)