Opinió

L’organització institucional de l’Estat autonòmic espanyol té mancances greus. Una és que les comunitats autònomes no participen en l’adopció de les decisions de l’Estat central. A més, s’haurien de determinar amb claredat les competències de l’Estat central i les de les comunitats autònomes, i l’àrbitre entre l’Estat i les comunitats autònomes, el Tribunal Constitucional, no hauria de ser designat pràcticament per una sola de les parts, l’Estat. “Estat autonòmic o Estat federal?” (La Vanguardia, 5 d’abril de 2016)