ActualitatOpinió

El documental intentarà explicar el federalisme des de dins, a partir de l’experiència de ciutadans i ciutadanes anònims: ¿què sabem, d’on prové, quines són les seves possibilitats en un món cada vegada més globalitzat? No podem resignar-nos a escoltar només la veu dels nacionalismes. Tu també pots ajudar a enderrocar murs i que no se’n construeixi cap de nou

“Com i per què contribuir al “crowdfunding” del documental FEDERAL”, Blog Progrés Real/ Progreso Real, 28 de febrer de 2016