ActualitatOpinió

Cal entendre que federar-se significa unió i cooperació per governar en comú el que és divers. El problema és que el que li falta a la política i a la societat espanyola és precisament cultura federal. El nostre Estat de les autonomies es va crear no tant per unir la diversitat sinó per descentralitzar. El que s’ha aconseguit és que les diferents autonomies hagin acabat sent ens atomitzats que tendeixen a tenir una relació bilateral amb l’Estat espanyol, concebut al seu torn com un ens diferent d’elles. “La cultura federal” (El País, 13 d’octubre)