ActualitatOpinió

Els barris populars tornaran a votar l’esquerra ja que és la que defensa els seus interessos. Que així sigui depèn deque els partits d’esquerra facin propostes radicals, de lluita contra les polítiques i els governs de dretes i que posin damunt la taula solucions definitives que facin front a la pobresa, les desigualtats, l’exclusió, la pèrdua de drets i la corrupció

“L’esquerra noquejada” (El País, 7 d’octubre de 2015)