ActualitatOpinió
  • “Les relacions entre ciutadans van més enllà de les estructures polítiques. Em sento incapaç de sentir-me diferent a les persones amb les quals tant he compartit i de autoreduir-me a una única identitat. Crec que les societats modernes estan integrades cada vegada més per persones amb identitats múltiples d’impossible escissió”
  • “La gravetat de la crisi territorial no se solucionarà amb la simple reforma del model de finançament acordat en 2009, que el Govern del PP es va negar a reformar quan corresponia, sinó amb una reforma federal de la Constitució que sigui satisfactòria per a tots els ciutadans i pobles d’Espanya”
  • “Els ciutadans de Catalunya i d’Espanya necessiten que els polítics trobin una solució al més aviat possible a aquests problemes per poder dedicar totes les energies del país a afrontar els assumptes més sagnants: trobar ocupacions per als aturats, acabar amb la pobresa extrema i asseure les bases d’una societat menys desigual”

Las graves consecuencias económicas, políticas y sociales de la independencia de Catalunya” (diario.es, 24 de setembre de 2015)