ActualitatEditorialNotes de premsaOpinió

Editorial de Federalistes d’Esquerres, 19 de juliol de 2015. Les eleccions han de ser el moment en què s’expressi la pluralitat d’opinions i d’opcions de la societat catalana, allunyant-se de plantejaments simplificadors, i en què els electors avaluïn les propostes de futur de les diverses forces polítiques. La campanya electoral ha de ser el moment en què els governants, especialment quan es tornen a presentar, rendeixin comptes de la seva gestió i expliquin els seus plans de govern

En la preparació de les anunciades eleccions autonòmiques del proper 27 de Setembre, s’ha fet pública la formació d’una candidatura de coalició entre CDC, ERC i algunes forces polítiques menors, integrant l’actual president de la Generalitat i també persones procedents d’altres partits o sense identitat partidista. Candidatura que s’ha presentat, a més, amb grans suports institucionals, socials i mediàtics.

Federalistes d’Esquerres considera que aquesta candidatura, falsament transversal, vol impedir el debat obert i plural en torn de la gestió política passada, i promou una visió frontista i una dialèctica de blocs contraposats, que inevitablement agregeurà la divisió social.

Al contrari, Federalistes d’Esquerres opina que les eleccions han de ser el moment en què s’expressi la pluralitat d’opinions i d’opcions de la societat catalana, allunyant-se de plantejaments simplificadors, i en què els electors avaluïn les propostes de futur de les diverses forces polítiques. La campanya electoral ha de ser el moment en què els governants, especialment quan es tornen a presentar, rendeixin comptes de la seva gestió i expliquin els seus plans de govern. Insòlitament, aquest debat elemental en una societat democràtica es vol eliminar de Catalunya.

Federalistes d’Esquerres lamenta una proposta tan anòmala com la d’aquesta candidatura, i vol fer una crida a la normalitat política i a la distensió. Igualment, crida els partits democràtics a evitar la temptació frontista i a explicitar i confrontar detalladament les respectives propostes davant l’opinió pública catalana.

Només d’aquesta manera es podrà aconseguir l’expressió política de la majoritària voluntat de canvi de la societat catalana i posar en marxa la necessària reforma en profunditat de les estructures de l’Estat. Aquesta és una tasca inajornable per a resoldre els problemes presents: les properes conteses electorals han de servir per debatre a fons la possibilitat de desenvolupar una arquitectura institucional federal a Espanya i Europa que faci viable un acord ampli a favor d’aquesta reforma.

Federalistes d’Esquerres, 19 de juliol 2015

1 comentari

Comments are closed.