Notícies

En el seu llibre “ A favor d’Europa”, Guy Verhofstand i Daniel Cohn-Bendit esbossen un manifest a favor de la creació d’una Europa totalment federal completada amb una nova constitució europea. En una entrevista amb els editors de EUROPP, Chris Gilson i Stuart A. Brown, debaten el seu manifest, argumentant que l’actual crisi de l’eurozona no deixa més alternativa als Estats Membres de la UE que continuar amb una integració més profunda. “No hay alternativa a una Europa federal” (Blog de la London School of Economics, EUROPP).

Versió original en anglès