ActualitatOpinió

Segons els sobiranistes, en aquestes eleccions, només es debatrà sobre un tema. Quedaran fora de la contesa electoral les propostes polítiques de creació i repartiment d’ocupació, d’una renda bàsica, del canvi de model energètic, l’educació i salut, sobre la venda i privatització de patrimoni públic, sobre canvi climàtic, sobre cultura. L’únic que s’ha vist fins al moment és que els propietaris de la llista han donat suport a la reforma laboral del PP, privatitzat empreses públiques bàsiques, retallat de manera brutal els pressupostos destinats a salut, educació i investigació, reduint dràsticament els diners dedicats a beques, a les guarderies infantils públiques. “DESITJOS” (Blog Diari de l’hort, 2 d’agost de 2015)