ActualitatNotícies

 

Malgrat les múltiples promeses que ens fa l’independentisme sobre la nostra felicitat (sense haver aconseguit saber com es resoldrien els nostres problemes si tinguéssim un altre Estat) i les reiterades afirmacions per part d’alguns medis de comunicació de que la majoria dels ciutadans de Catalunya som independentistes, la realitat sembla evolucionar en sentit contrari

Afortunadament, pel que fa a l’opinió de quin model d’estructura d’Estat els mereix més confiança, la ciutadania catalana mostra més riquesa i complexitat conceptual de la que ens volen fer creure des dels mitjans de comunicació públics catalans.

Quan s’analitzen els resultats de les enquestes de Metroscopia, publicades a El País en l’últim any es veu clarament aquesta evolució en sentit contrari a l’independentisme i a favor del federalisme.

Al maig de 2014, segons es mostra en la següent taula (clicar a sobre l’imatge si no es visualitza), es preguntava als catalans si amb noves competències per a Catalunya preferien seguir formant part d’Espanya i el 38% contestaven afirmativament, enfront d’un 31% que preferien ser independents.

MesNumeros1-d

Cinc mesos després, a l’octubre de 2014, es va preguntar clarament per l’opció federal, com una tercera alternativa entre la independència o continuar com fins ara. El resultat va ser contundent, ja que només un 29% es decantava cap a la independència i un 46% per l’opció federal. L’opció federal va créixer en part amb detriment de l’independentisme (2%), però la major part del creixement era per decantament dels indecisos, ja que al juliol del 2014 un 88% van contestar a una de les tres opcions i en canvi a l’octubre ho van fer un 92% dels enquestats. Els resultats es mostren a la gràfica següent:

Curiosament, si s’analitza la resposta segons preferències dels votants, encara que els més partidaris d’aquesta opció es situaven a PODEM (70%), PSC (66%) i ICV (65%), una quantitat important dels votants de partits amb vot independentista es decantaven per l’opció federal (entre el 42% de CIU i el 26% de la CUP). En mig es situaven els votants de C’s (41%) i els votants més reactius a aquesta opció eren els votants del PP amb un 17%.

Per acabar-ho d’adobar, si es comparen els partidaris de la independència o de l’opció federal dins dels votants de CIU i de ERC en les dues enquestes anteriors, es veu una clara evolució cap a preferències federals:

Independentistes Federalistes
CIU ERC CIU ERC
Maig 2014 51 72 34 20
Octubre 2014 49 63 42 33

 

Per tant, ni la rotunditat declarativa dels dirigents independentistes ni tampoc el menyspreu dels mitjans de comunicació cap a altres alternatives, no sembla correspondre’s amb les preferències dels votants respectius ni amb el desig de les audiències. L’afirmació del 15M “no ens representen” a Catalunya és perfectament aplicable.

A l’última enquesta publicada el passat mes de juliol, (també a El País) on es diferencien les respostes dels entrevistats a Catalunya i els de la resta d’Espanya, el creixement de l’opció federal es palesa més clarament:

MesNumeros4

En aquesta enquesta, el 54% dels entrevistats a Catalunya declara la seva preferència per un Estat federal, enfront d’un 35% que diu que no. Hem de suposar que els que diuen que no, son tant els independentistes com els que volen continuar com fins ara.

Malgrat que les diferents enquestes de maig-octubre-juliol-no són estrictament comparables, tot sembla indicar que el ciutadà s’allunya progressivament del maximalisme de “tot o res” quan se li ofereixen altres opcions. També es dedueix de les enquestes, que el federalisme no només no fa por, ni es percep com inviable, sinó que cada cop sembla ser la opció preferida per la majoria dels catalans. Esperem, que a la resta d’Espanya, aquest no gens menyspreable 34% partidari del federalisme, també creixi. Tan sols ens manca sentit constructiu i ganes de consensuar propostes, que la major part dels partits comencen a mostrar. En aquest sentit, serà important que el 27S els ciutadans de Catalunya elegim representants amb categoria política per assolir pactes, quan al Parlament Espanyol s’estigui en disposició de plantejar propostes federals, com sembla que passarà segons les últimes enquestes d’intenció de vot pel proper mes de novembre.