Notícies

Els problemes que enfronta l’actual constitució de el ’78 en el seu camí cap a una reforma federal, i com aquests conflictes es reprodueixen també a escala europea, van ser algunes de les qüestions que van centrar un debat moderat per Victòria Camps

Javier Pérez Royo, Francisco Caamaño y Iratxe García debaten sobre la reforma federal