Opinió

Per a l’esquerra, la desigualtat és el principal cavall de batalla. L’aspiració és construir una societat en la qual els individus no perdin la dignitat quan cauen en la pobresa, on els més rics no tinguin tant avantatge sobre els més pobres com per abusar de la seva posició privilegiada i on cada persona pugui desenvolupar el projecte de vida que desitja. “Una sociedad sin desigualdades” (El País, 13 de juliol de 2015)