No és estrany que els governs municipals vulguin aplicar amb escala més petita, el que han après del govern de la Generalitat: actuar sense competències, amb l’exercici d’un hipotètic poder auto-atorgat. “El previsible creixement dels nans” (Crónica Global, 19 d’abril de 2015)