Xavier Sardà: “El procés, assignatura nova” (EP 05.04.15)

Hauríem de convertir el procés en assignatura lectiva. D’aquesta manera els alumnes favorables a la independència tindrien arguments una mica més sòlids. Reciclo material per imaginar el cos acadèmic de l’assignatura -Primer trimestre: Títol preliminar, La Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la nació espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols.…