ActualitatOpinió

Als sintagmes “dret a decidir”, “procés sobiranista”, “procés participatiu”, “legitimitat versus legítim”, “política versus llei”, i més encara, se li ha sumat aquest, “societat civil”, com un sofisma més. Tota la política de Catalunya està bastida sobre mitja dotzena (la xifra creix) de sofismes, expressions que no volen dir res, o que més val que no se sàpiga què amaguen. Quan el president parla de “societat civil”, a què es refereix? Que se sàpiga, els polítics pròpiament dits, els que fins ara es triaven per formar part d’una llista electoral, són civils. No són ni eclesiàstics, ni militars. “Societat civil?” (El País, 15 de gener de 2015)