ActualitatEditorialNotes de premsaNotíciesPremsa

Declaració de Federalistes d’Esquerres.

Aquest diumenge culmina una fase desafortunada en la gestió de les diverses voluntats de canvi que conviuen en la societat catalana. El govern d’Artur Mas ha utilitzat les institucions autonòmiques i democràtiques per les quals diverses generacions de catalans, inclosos milions vinguts de tota Espanya, han lluitat, per promoure amb descarat partidisme una opció que només és d’una part de la societat. Avui Catalunya està més dividida, gaudeix de menor qualitat democràtica i està més lluny de millorar en el seu benestar col·lectiu.

S’ha intentat imposar des del principi una forma de decidir, incloent la pregunta i la data, amb regles fixades unilateralment pels defensors de només una de les possibles solucions que es poden plantejar als problemes de Catalunya. I s’ha fet amb formes inquietants, que inclouen elements d’intolerància i d’ocupació abusiva de l’espai i de les institucions que són de tots. El procés anomenat “de participació ciutadana” finalment en marxa, i que culminarà el dia 9 de novembre, no constitueix un procés obert d’expressió de l’opinió dels ciutadans de Catalunya, ni tan sols en els termes previstos en la Llei de Consultes No referendàries. I no solament per la seva suspensió, acordada dues vegades pel Tribunal Constitucional, sinó per les pròpies característiques del procés que estem vivint.

El Govern català no està respectant en absolut els principis que haurien de presidir aquest procés: neutralitat institucional, primacia de l’interès col·lectiu, pluralisme, igualtat i no discriminació. La “actuació institucional” del Govern els incompleix obertament. És suficient constatar la propaganda, en forma d’anuncis publicitaris, publicada en tots els mitjans; o els espais publicitaris en els mitjans audiovisuals; o els fullets enviats per correu; o els cartells anunciant l’adreça del “col·legi electoral” corresponent; o tanta altra publicitat. Publicitat a més pagada amb fons públics, procedents de tots els catalans, inclosos els qui rebutgem l’objectiu del procés que no és un altre sinó la secessió de Catalunya. En canvi, de quins espais públics gratuïts disposa el sector de la ciutadania que rebutja una consulta anticonstitucional i un procés, com el present, arbitrari i il·legal?.

L’actuació que pretén culminar el 9N presenta mancances gravíssimes en un Estat de Dret, gravetat accentuada perquè el responsable d’aquesta actuació és un Govern triat democràticament i obligat, sense cap reserva, a respectar la legalitat democràtica en el marc de la qual actua. Indica l’Estatut en vigor que “la Generalitat és Estat”, la qual cosa l’obliga a una “lleialtat institucional”, que fa temps s’està infringint amb la consegüent violació dels seus deures estatutaris.

Ni tan sols es pot dir que el procés en curs respecti les pròpies normes que regulen la seva actuació. En la mesura en què el procés té el seu origen en una actuació institucional del Govern, la qüestió cabdal és com no s’ha formalitzat aquesta iniciativa en un acte administratiu – el que sigui- en els termes exigits per la Llei 26/2010, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques de la Generalitat. Es va estendre acta de l’acord del Govern decidint impulsar aquest procés? Per què, tal com està ordenat, no s’ha publicat en el DOGC, substituint-se per una cadena d’actes publicitaris? Perquè la conseqüència de la vulneració d’aquestes obligacions, comunes a qualsevol Poder Executiu, és que es neguen al ciutadà drets fonamentals, entre altres, davant l’absència de publicació de l’Acord, el d’obtenir “una informació veraç i de qualitat”.

Tot això descriu un quadre, que sembla correspondre a temps dictatorials, en el qual el Govern no ha obrat de conformitat amb la Llei, és a dir, amb “bona fe”, amb “lleialtat” i amb “imparcialitat”. I aquestes mancances no poden esmenar-se amb l’estratagema d’adoptar l’Acord que convoqui la participació ciutadana en dates immediates al 9N. Ho impedeix, a més de la “bona fe” a la qual el President està obligat, la disposició de l’Art. 48.1 de la Llei de consultes. Precepte que ordena que davant una convocatòria com la present,”s’ha d’establir un termini perquè les persones que poden participar puguin efectuar les seves aportacions i propostes”. Dret ciutadà una vegada més vulnerat, atès que la brevetat del termini entre la convocatòria i l’emissió de l’opinió ho faria totalment inviable.

I, per si algú té algun dubte, és mes que evident que el 9N no és un procés electoral- estan absents tots els requisits legals del mateix, particularment el Cens i una Administració electoral independent-. És una manera de saber què opinen els catalans sobre la ruptura de Catalunya amb Espanya, a través d’un procediment plagat d’il·legalitats i desacreditat per la seva parcialitat i el descarat domini sobre el mateix d’organitzacions “cíviques” partidàries, la qual cosa augmenta el descrèdit de la convocatòria i la necessitat de denunciar que no es tracta més que d’una expressió dels interessos partidistes dels qui han convocat una jornada que, des de qualsevol vessant que s’examini, és incompatible amb les exigències d’un Estat Democràtic de Dret.

En aquests termes, l’acte del dia 9 no serà sinó un recompte de part i imperfecte dels partidaris de les forces que promouen la independència de Catalunya. El tancament amb pany i forrellat del govern Rajoy i el partidisme desaforat del govern Mas han frustrat novament l’oportunitat d’un debat obert públic i informat, i l’expressió de les preferències dels ciutadans. Desitgem que el dia 9 regni la convivència i la tolerància, incloent el respecte als qui no ens sumarem a un festival independentista.

A partir del dia 10, serà àdhuc més necessari començar a treballar de debò per assegurar l’avenç cap a un acord ampli per una millor arquitectura institucional federal per a Espanya i Europa al segle XXI, cap a un major rigor democràtic i un progrés efectiu que posi per sobre de tot la millora del benestar de tota la societat, l’autogovern de Catalunya i la regeneració democràtica.

Barcelona, 8 de novembre de 2014

Declaració en PDF

Declaració de Fed al diari El País: Federalistes d’Esquerres veuen “mancances gravíssimes” en el 9-N

Declaració de Fed a La Vanguardia: Federalistes d’Esquerres alerta de “gravísimas carencias” democráticas del 9N

Declaració de Fed a eldiario.es: Federalistes d’Esquerres alerta de “gravísimas carencias” democráticas del 9N

Declaració de Fed a Diario de Ferrol: El Gobierno emplaza a la Generalitat a hablar dentro de la ley y a “recuperar la cordura”

Declaració de Fed a El Ideal Gallego: El Gobierno emplaza a la Generalitat a hablar dentro de la ley y a “recuperar la cordura”

Declaració de Fed a La Opinión (A Coruña): La Fiscalía investiga si hay delito en la cesión de locales públicos para la consulta de hoy