ActualitatOpinió

Les “eleccions plebiscitàries” són les pròpies dels països soviètics: en lloc de poder escollir entre diversos candidats, l’elector només pot atorgar o refusar la seva adhesió a un únic candidat, el seu marge de llibertat és, per tant, molt reduït. “Eleccions “plebiscitàries”: la pitjor opció” (El País, 20 d’octubre de 2014)