ActualitatOpinió

En centrar-se en una opció binària, “sí” o “no”, el referèndum produirà uns efectes devastadors en la convivència de Catalunya. Això no és una observació alarmista. Els posicionaments excloents (“o això o allò”) tendeixen a ignorar les coincidències, afinitats i simpaties entre els membres del grup. “Las trampas de la consulta” (El País, 20 d’octubre de 2014)