ActualitatOpinió

La guerra dels manifestos: tu dius federalisme, jo dic pijama, per José Ignacio Torreblanca, El País 22 juliol 2014

A España, una reforma de la Constitució podría avançar en la descentralizació en alguns temes, la financiació, sens dubte, però també hauria d’incloure una reforma molt profunda de les institucions de cooperación horitzontal entre els seus territoris, que és una de les assignaturas pendents de la nostra descentralització. Aquestes institucions haurien de ser “federals”, en el sentit estricte de la paraula, és a dir, “de tots”, no del govern central o de les autonomies (pensin per exemple la convivencia absurda entre agències estatals i autonòmiques de meteorología, que haurien de ser substituides per una agència federal de meteorología)