Opinió

La vella ficció de l’excepcionalitat dels pobles escollits sembla tornar com a fe comuna, i naturalment reprèn els instruments clàssics del nacionalisme. Van ser els espanyols els qui van fer una transició pactista i descamisada, covarda i apocada, i hem estat nosaltres, els catalans, les víctimes d’un procés de nyaps resignadament tolerats. “Oportunitat ideal” (“El País”, 24 de juliol).