ActualitatOpinió

La Unió Europea té dificultats per fer arribar el seu missatge i fer comprendre la seva dinàmica i actualitat als ciutadans. Brussel·les, com a capital de la Unió,
és percebuda sovint com a llunyana i aquesta distància és un fre en el procés d’integració europea. A vegades costa d’entendre el seu funcionament i les
seves potencialitats.

Els municipis són, en canvi, el nivell més proper a la ciutadania i contribueixen en gran manera al desenvolupament de les seves comunitats, ciutats i pobles.
Lluiten per la seva millora constant, però topen sovint amb lleis, programes de finançament i polítiques europees no prou accessibles o ajustades a les seves
necessitats. I molts responsables municipals no compten amb un suficient grau de coneixement de les institucions europees i de les seves oportunitats.

Si fos possible posar aquests dos nivells en comunicació fàcil i fer circular la informació de manera senzilla de baix cap dalt i de dalt cap a baix, ambdós
nivells se’n beneficiarien en gran mesura. La Unió compta amb un milió de representants locals provinents dels 27 països que la formen. ¿Seria possible
que aquests representants electes rebessin formació i mitjans per esdevenir ambaixadors de la Unió cap a les seves comunitats i, a la vegada, portantveus
de les comunitats cap als organismes de la Unió?
Això és el que proposa el programa Construir Europa amb les Autoritats Locals (Building Europe with local councillors, BELC segons les seves sigles en anglès) llençat per la Comissió Europea a partir d’una proposta inicial del Parlament Europeu. Durant 2023 i 2024 BELC serà un programa pilot que funcionarà en col·laboració amb la Xarxa Europea de Representants promoguda pel Comitè Europeu de la Regions.

Per formar-ne part només cal que un representant electe (regidor/a o alcalde/ssa) del municipi interessat s’hi inscrigui. A partir d’aquí s’establirà un conveni d’associació entre el municipi i la UE que facilitarà informació i mitjans per organitzar activitats de formació i debats sobre la Unió Europea adreçats a la ciutadania. També tindrà accés prioritari al programa de visites de grups de ciutadans a les institucions de Brussel·les i a una xarxa interactiva que, de dalt
a baix, proporciona informació sobre programes i oportunitats i, de baix cap a dalt, permet fer arribar les inquietuds ciutadanes sobre la Unió. Igualment
s’ofereix aquesta oportunitat a la resta d’administracions locals (consells comarcals, mancomunitats,…).I els altres nivells de govern poden contribuir a
difondre aquesta iniciativa.
El representant electe adscrit al programa estarà connectat a través d’una plataforma digital multilingüe que també permetrà majors sinergies i l’intercanvi
transnacional de bones pràctiques amb els seus homòlegs de pobles i ciutats europeus.

La convocatòria i tota la informació per adherir-se al programa BELC pot consultar-se al portal web de la Comissió: https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/index_es
Segons veiem en aquest web, a Catalunya ja estan adherits a BELC els municipis de Caldes de Montbui, Terrassa, Rubí, Tarragona, Castelldefels,
Masquefa i Manresa.
No es tracta de tenir a l’Ajuntament un tècnic, o un equip, cosa que ja passa a molts municipis, dedicat a obtenir fons o col·laboracions diverses de la Unió.
Ara es tracta del compromís de col·laboració mutu i per això cal el nomenament d’un electe per liderar aquesta participació. Es tracta de constituir una xarxa capil·lar per tota la UE amb milers de terminals que facin circular els impulsos de la UE cap a la ciutadania i que captin les inquietuds d’aquesta i la trametin a
la Unió.
Ara que les diferents candidatures, a pobles i ciutats, estan preparant els seus programes i propostes pels propers quatre anys, seria un bon moment per
adquirir el compromís d’associar el municipi a la Unió Europea mitjançant aquest programa pilot. Des de l’europeisme que ens mou, animem els
candidats a informar-se i fer-se impulsors d’aquesta xarxa.

Article publicar a El 9 Nou el 24 de març de 2023