ActualitatOpinió

“Catalunya és un petit país on tot –en relació amb el conjunt d’Espanya– és petit. A escala, els vicis i virtuts per castissos i espanyols que siguin perviuen entre nosaltres.”

Catalunya, terra de micro-Villarejos i mini-Bárcenas (El País, 25 de desembre de 2022)