ActualitatOpinió

“La construcció d’una identitat forta requereix una ficció il·lusòria, que consisteix a crear un adversari al qual ens oposem i una falsa homogeneïtat interna. Deixo al lector fer la translació a qualsevol altre nacionalisme.”

El nivell de diferència legítima (El País, 19 de setembre de 2022)