ActualitatOpinió

“PREGUNTA: -Compara el ‘*procés’ amb el ‘trumpisme?.
RESPOSTA: -Sí, correspon a una mateixa onada de fons. De la crisi de les sobiranies nacionals per la globalització i d’agitació d’unes classes mitjanes que temen la seva decadència i que acaben pensant que un cert replegament nacional les protegirà millor.

Entrevista a Lluís Rabell (Diario Vasco, 4 de setembre de 2022)