ActualitatOpinió

“Si fóssim més conscients del biaix fortament federalista que té la realitat (per analogia amb el que l’economista Krugman anomena el liberal bias de la realitat econòmica -traduïr liberal per progressista sisplau), perdríem menys el temps.”

Catalunya, engranatge d’un sistema federal (Progresrealprogresoreal.blogspot.com, 10 d’abril de 2022)