ActualitatOpinió

“Una nova tanda d’eurobons podria destinar-se a obrir espai a aquests pressupostos nacionals. No condonant els deutes de cadascun. Si no redimint-les del tot (com els Estats Units en 1790) i reemplaçant-les per bons comunitaris. O en part, com es va idear després de la Gran Recessió. De manera equitativa. A canvi d’un govern econòmic federal, el salt federal pendent.”

Eurobons per a respondre a Putin (El País, 21 de març de 2022)