ActualitatOpinió

“Les implicacions biopsicosocials d’aquesta pandèmia ens exigiran com a societat que totes les polítiques públiques de transició a la nova normalitat, i els plans de recuperació, tinguin en compte la necessitat que es visibilitzin les diferències i es corregeixin les desigualtats i les inequitats entre dones i homes.”

Dones invisibles per la Covid-19 (El Triangle, 4 de març de 2022)