ActualitatOpinió

“La realitat té un fort biaix federal, o federalitzant. La nostra democràcia multinivell ha anat evolucionant, i ha arribat per quedar-se. És en aquest context real on es pot dialogar, negociar i arribar a acords, com en bona mesura ja es fa.”

Dialogar dintre de la realitat (federal o federalitzant) (Progresrealprogresoreal.blogspot.com, 22 de gener de 2022)