Espai Opinió

Als estatuts de l’Associació Federalistes d’Esquerres es diu que són fins de l’associació, entre altres, “organitzar un moviment cívic europeista, d’esquerres i federalista.
Es a dir, som federalistes i d’esquerres.
I som federalistes i d’esquerres perquè tenim uns valors i uns principis i el nom és senyal que defineix l’essència de la nostra associació.
Per això, tot i lamentar el to i el sentit d’algunes intervencions a la nostra assemblea, ens hem de felicitar perquè vam guanyar totes les persones assistents acceptant la proposta de la mesa i votant el document.
Ningú pot dubtar que som una organització oberta i transversal, solidaria i fraternal, si bé mai hem d’oblidar que volem un canvi polític i social, perquè una altra societat és possible. I això són valors de l’esquerra federalista, com també ho és el treballar per acabar amb les desigualtats i defensar el bé comú.
Després de l’aprovació del document presentat i aclarit que es manté el nom tal com es va registrar, ara cal treballar per augmentar la nostra influència i aconseguir una majoria social federal.
Pedro Jesús Fernández