Blog (Esquerra sense fronteres)Opinió

“Necessitem governs d’alta capacitat a tots els nivells, que actuïn en sintonia amb comunitats actives i sensibilitzades. Impossible fer-ho sense cooperació entre nivells de govern, i sense un fort sentit de la participació ciutadana i l’equitat.”

Màscares i vacunes com a aperitiu a la resistència climàtica (progresrealprogresoreal.blogspot.com, 14 de novembre de 2021)